'CEVITTS 2012, Day 1 (March 27)', 'cevitts_day2' => 'CEVITTS 2012, Day 2 (March 28)' , ); // Form data $formdata = array( "captcha" => isset($_POST['captcha']) ? strtolower(trim($_POST['captcha'])) : "", "promocode" => isset($_POST['promocode']) ? trim(strtolower($_POST['promocode'])) : "", "company" => isset($_POST['company']) ? trim($_POST['company']) : "", "country" => isset($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : "", "address" => isset($_POST['address']) ? trim($_POST['address']) : "", "city" => isset($_POST['city']) ? trim($_POST['city']) : "", "postalcode" => isset($_POST['postalcode']) ? trim(strtoupper($_POST['postalcode'])) : "", "phone" => isset($_POST['phone']) ? trim(strtolower($_POST['phone'])) : "", "mobile" => isset($_POST['mobile']) ? trim(strtolower($_POST['mobile'])) : "", "invoice" => isset($_POST['invoice']) ? trim($_POST['invoice']) : "", "payment" => isset($_POST['payment']) ? trim($_POST['payment']) : "online", "date" => isset($_POST['date']) ? trim($_POST['date']) : "", "participants" => array(), ); $errors = array(); if (isset($_POST['captcha']) && $captcha != $formdata['captcha']) { $errors[] = 'VUL A.U.B. HET WOORD IN ZOALS AANGEGEVEN OM TE BEWIJZEN DAT U GEEN SPAMBOT BENT.'; } // Participants for ($i = 0; $i < $participants; $i++) { $participant = array( "firstname" => "", "lastname" => "", "email" => "", "jobrole" => "", "twitter" => "", ); // Fields foreach ($participant as $field => &$value) { if (isset($_POST[$field][$i])) { $value = $_POST[$field][$i]; } } $formdata['participants'][] = $participant; } // If the form was submitted if (isset($_POST['action']) && empty($errors)) { // Example code: Adjust price if the first participant has filled in a first name if (!empty($formdata['participants'][0]['lastname'])) { $price += 0.00; } // The same for the second participant if (!empty($formdata['participants'][1]['lastname'])) { $price += 5057.50; } // The same for the third participant if (!empty($formdata['participants'][2]['lastname'])) { $price += 5057.50; } // The same for the fourth participant if (!empty($formdata['participants'][3]['lastname'])) { $price += 5057.50; } // The same for the fifth participant if (!empty($formdata['participants'][4]['lastname'])) { $price += 5057.50; } // Apply promotion codes if ($formdata['promocode'] == 'bitaaaa') { $price = $price * 0.50; } // Order data $price = round($price, 2); $orderid = uniqid(); $email = $formdata['participants'][0]['email']; // Write result to CSV $csvfile = '/home/bita/csv/registraties-bi.csv'; // Make sure this file can be written to if (!file_exists($csvfile) || filesize($csvfile) == 0) { // New file, create and add headers $csv = fopen($csvfile, 'a'); $headers = array('Date', 'Order id', 'Price', 'Promotion code', 'Company', 'Address', 'City', 'Postal code', 'Phone number', 'Mobile number', 'Payment method', 'Invoice', ); for ($i = 0; $i < $participants; $i++) { $headers[] = 'First name'; $headers[] = 'Last name'; $headers[] = 'Email'; $headers[] = 'Role'; } $headers[] = 'White Papers Computable'; fputcsv($csv, $headers); fclose($csv); } $csv = fopen($csvfile, 'a'); $fields = array(); $fields[] = date('d-m-Y H:i:s'); $fields[] = $orderid; $fields[] = $price; $fields[] = $formdata["promocode"]; $fields[] = $formdata["company"]; $fields[] = $formdata["address"]; $fields[] = $formdata["city"]; $fields[] = $formdata["postalcode"]; $fields[] = $formdata["phone"]; $fields[] = $formdata["mobile"]; $fields[] = $formdata["payment"]; $fields[] = $formdata["invoice"]; foreach ($formdata['participants'] as $participant) { $fields[] = $participant["firstname"]; $fields[] = $participant["lastname"]; $fields[] = $participant["email"]; $fields[] = $participant["jobrole"]; } fputcsv($csv, $fields); fclose($csv); // Create email $subject = "Masterclass Business Innovation"; $body = ""; $body .= "Order id: ". $orderid ."\n"; $body .= "Price: ". $price ."\n"; $body .= "\n"; $body .= "Promotion code: ". $formdata["promocode"] ."\n"; $body .= "Company: ". $formdata["company"] ."\n"; $body .= "Country: ". $formdata["country"] ."\n"; $body .= "Address: ". $formdata["address"] ."\n"; $body .= "City: ". $formdata["city"] ."\n"; $body .= "Country: ". $formdata["country"] ."\n"; $body .= "Postal code: ". $formdata["postalcode"] ."\n"; $body .= "Phone number: ". $formdata["phone"] ."\n"; $body .= "Mobile number: ". $formdata["mobile"] ."\n"; $body .= "Payment method: ". $formdata["payment"] ."\n"; $body .= "Date: ". $formdata["date"] ."\n"; $body .= "Invoice:\n"; $body .= $formdata["invoice"] ."\n\n"; $body .= "Participants:\n\n"; foreach ($formdata['participants'] as $participant) { $body .= " First name: ". $participant["firstname"] ."\n"; $body .= " Last name: ". $participant["lastname"] ."\n"; $body .= " Email: ". $participant["email"] ."\n"; $body .= " Job role: ". $participant["jobrole"] ."\n"; $body .= " Twitter: ". $participant["twitter"] ."\n"; $body .= "\n"; $body .= $participant["firstname"] ."\n"; $body .= $participant["lastname"] ."\n"; $body .= $participant["email"] ."\n"; $body .= $participant["jobrole"] ."\n"; $body .= $participant["twitter"] ."\n"; $body .= "\n"; $body .= $formdata["company"] ."\n"; $body .= $formdata["country"] ."\n"; $body .= $formdata["address"] ."\n"; $body .= $formdata["city"] ."\n"; $body .= $formdata["country"] ."\n"; $body .= $formdata["postalcode"] ."\n"; $body .= $formdata["phone"] ."\n"; $body .= $formdata["mobile"] ."\n"; } $headers = "Content-Type: text/plain\r\n"; $headers .= "From: Masterclass Institute \r\n"; mail("jv@bita-center.com, hvb@bita-center.com, mh@bita-center.com", $subject, $body, $headers); mail($email, "Bevestiging registratie MasterClass serie Business Innovation", $body, $headers); // Display payment form if ($formdata['payment'] == 'online') { ?>

Online Payment Number

Subscription fee:

 

Ja, ik schrijf mij / wij schrijven ons in voor de MasterClass-serie 'Business Innovation'. Deelname kost €4250,- pp. excl. btw. 

'. $error .'

'; } } ?>

Kortingscode:
Bedrijf:
Land:

Adres:
Stad:
Poscode:
Telefoonr:
Mobiel:
CAPTCHA:
Vul hier boven het woord "" in om aan te tonen dat u geen spambot bent.

$participant) { ?>

 

Deelnemer 0 ? " ". ($i + 1) : ""; ?>:

Voornaam:*
Achternaam:*
Functie:*
Emailadres:*
Twitter:


Factuur:

In het geval dat u een factuur wilt ontvangen en uw bedrijf heeft hier specifieke informatie voor nodig (ordernummer, kostenplaats, etc) vul die dan hierN onder in:


Betaalmethode:

/>

Creditcards zullen via de Secure Server worden verwerkt. Na het verzenden van uw informatie zult u naar de Secure Server worden doorgeleid. (De prijs die u ziet is inclusief BTW).

Wij accepteren:


/> (€ 20,- administratie kosten zullen in rekening worden gebracht)

Algemene voorwaarden

Tot 15 werkdagen voor de conferentie kunt u tegen de annuleringskosten van € 99,- annuleren. Als u na deze dag annuleert, dan bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Annuleren kan alléén schriftelijk (per post of per fax). Vervanging door een collega is altijd toegestaan.
Door op de "Registreer" knop te drukken gaat u tevens akkoord met opname in ons mailbestand. Daarmee informeren we u in de toekomst over volgende edities van dit event en vergelijkbare activiteiten. Ten alle tijden kunt u zich bij een volgend emailbericht afmelden bij de lijst.

  


Neem contact op voor meer informatie of vragen