course cover

Masterclass serie: Business Innovation

Be tomorrow, challenge today! Beter kunnen we deze MasterClass niet samenvatten. Om Einstein te parafraseren, als we alles steeds op dezelfde manier doen, blijven we steeds hetzelfde resultaat halen. Aangezien de wereld de afgelopen twintig jaar enorm is veranderd door de invloed van Internet en globalisering, zien bijna alle organisaties zich gedwongen om te veranderen. Aangezien bijna niemand tegen verandering is, maar niemand veranderd wil worden, zul je pro-actief en continue moeten kijken naar je huidige positie en bedenken waar je morgen wilt zijn. Is dat lastig? Ja, vreselijk lastig.

Zeker voor grotere organisaties is innoveren in hun product-markt-technologie combinatie een grote opgave. Niet voor niets zijn challengers in de markt vaak klein. Hoe groter en ‚volwassener’ een organisatie, hoe hoger de procesdichtheid. Het gaat dus niet alleen over betere producten maar ook over nieuwe productiemethodes, nieuwe markten en gebruik van nieuwe technologie. Innovatie is dus overduidelijk meer dan alleen technische procesinnovatie, maar concrete producten staan wel vaak centraal. Daarom in deze series masterclasses aandacht voor open innovatie organisatie structuren, sociale innovatie, marktinnovatie en procesinnovatie. Maar hoe haak je daarbij aan. Door een open of een gesloten benadering. Dit innovatie paradigma is van alle tijden.

Onze tijd kenmerkt zich door veel technologie gedreven innovatie. Business Innovatie is vaak afgedwongen door kleinere spelers die disruptieve businessmodellen succesvol, snel en heel goedkoop doen. Er lijkt nauwelijks nog tijd voor vraaggedreven innovatie. De drivers zijn lang niet altijd meer de markt. Succesvolle organisaties werken daarom aan een open cultuur, gemeenschappelijke taal, vaardigheden en netwerken over afdelingen heen die innovatie ondersteunen. Co-Creatie, Creativiteit, Business Model Canvas, Design Thinking, Scrum en Agile zijn de kreten van deze tijd. Hoe maakt je hier een duurzame innovatie strategie mee? Hoe ziet je innovatie waardeketen eruit? Als je daar een goed antwoord op hebt, komen er ook nieuwe business kansen. Deze MasteClass-serie geeft u de antwoorden

Impressie

Masterclass overzicht

 • MC 1

  Nieuwe datum volgt

  • Waarom innoveren?

 • MC 2

  Nieuwe datum volgt

  • De evolutie-innovation drivers

 • MC 3

  Nieuwe datum volgt

  • Eerst harmoniseren - de pijn van innovatie

 • MC 4

  Nieuwe datum volgt

  • BIM als Katalysator van Innovatie

 • MC 5

  Nieuwe datum volgt

  • Kracht van de keten - Hoe maken we deze spannend?

 • MC 6

  Nieuwe datum volgt

  • Succes en faalfactoren van de mens

 • MC 7

  Nieuwe datum volgt

  • De brug naar IT

 • MC 8

  Nieuwe datum volgt

  • De centrale bron van waarheid. Hoe kom je er nu echt toe?