course cover

Masterclass serie: Information Strategy for Data Driven Companies - Business IT ALignment

Al geruime tijd is Business IT Alignement en het gat tussen Business en IT is aan het schuiven.

Onder invloed van technische factoren (Cloud, Mobile, Social Media), gebruikersfactoren (Social Media, BYOD, Het Nieuwe Werken), Operationele Technologie (denk aan domotica in huis als klimaatbeheersing bijvoorbeeld of 3D-printing als digitale fabricagetool) en disruptieve IT-innovaties waardoor hele industrieën op de kop worden gegooid (Uber, Netflix, Spotify, Tesla) verandert deze kijk op hoe de business IT zou kunnen ge-bruiken en toch gebruik kan blijven maken van de reeds beschikbare informatie(systemen).

Waar we in het verleden uitgingen van volwas- senheidsmodellen voor organisaties en hoe die inzicht gaven aan de mate van alignment, zien we nu een volkomen open veld. Gebruikers bepa- len meer en meer de beschikbaarheid van data op elke locatie, ze bepalen welke infrastructuur gebruikt wordt en bepalen met welke technische hulpmiddelen ze willen werken. De specialisten op het gebied van architectuur, veiligheid, stu- ring, informatie management, service manage- ment, etc bepalen niet langer de ontwikkelingen met behulp van de bestaande best practices mo- dellen en raamwerken. Met name jongere generaties hebben weinig op met deze ‘baby boom’ IT benadering.

Niettemin zit er waarde in die best practice mo- dellen ook al zou het alleen maar zijn om een de- gelijke back office te hebben voor allerlei leuke apps vindt de jonge generatie. In de toekomst zal er over dataservices anders nagedacht worden, maar het niveau van delivery, veiligheid en be- schikbaarheid moet alleen maar toenemen.

Impressie

Masterclass overzicht

 • MC 1

  31 januari 2017 (14.00-20.00)

  • Information Strategy for Data Drive Companies?

 • MC 2

  7 maart 2017 (16.00-20.00)

  • Samenwerking & communicatie

 • MC 3

  21 maart 2017 (16.00-20.00)

  • Trends & de impact op informatiestrategie

 • MC 4

  4 april 2017 (16.00-20.00)

  • Business- en IT architectuur: een voorwaarde van alignment

 • MC 5

  18 maart 2017 (16.00-20.00)

  • De business value van IT: ga voorbij het gemiddelde

 • MC 6

  9 mei 2017 (16.00-20.00)

  • Business savvy of IT aware: wie neemt het initiatief?

 • MC 7

  23 mei 2017 (16.00-20.00)

  • Business Innovation & Disruptieve IT-innovaties

 • MC 8

  13 juni 2017(11.00-19.00)

  • Hoe zorg je nu voor echte verandering?